Winterretraite 2021

Winterretraite 2021

Deelname-voorwaarden

bij fysieke deelname :

  Als je je inschrijft, verklaar je je akkoord met de volgende deelnamevoorwaarden:

  1. inschrijving gebeurt op basis van volgorde van betaling. Wie eerst betaalt, is eerst ingeschreven. Betaal dus best onmiddellijk.
  2. de retraite is niet-residentieel. Er wordt geen eten of drinken aangeboden binnen de huidige corona context.

   

  Corona

  1. de deelnemer respecteert de dan geldende corona maatregelen net zoals de vzw breathworks.be dat doet
  2. het aantal deelnemers dat zal kunnen deelnemen aan de retraite is nog onduidelijk. In het geval minder deelnemers kunnen meedoen dan ingeschreven, zal de volgorde van betaling bepalen wie zal kunnen meedoen. Breathworks brengt je hiervan zo snel mogelijk op de hoogte. In het geval je zo niet zou kunnen meedoen, storten we jouw volledige bijdrage terug of kan je ervoor kiezen om tegen aangepaste bijdrage online mee te doen.
   De deelnemer zal op geen enkele manier enige vorm van schadevergoeding kunnen eisen in dit geval.

   

  bij online deelname via zoom:

   Als je je inschrijft, verklaar je je akkoord met de volgende deelnamevoorwaarden:

   1. inschrijving gebeurt op basis van volgorde van betaling. Wie eerst betaalt, is eerst ingeschreven. Betaal dus best onmiddellijk.
   2. wij doen ons best zo goed als we kunnen jou online te laten deelnemen. Eventuele technische haperingen zijn soms onvermijdelijk maar bieden geen recht op enige vorm van schadevergoeding.

   Annulering-voorwaarden

   bij fysieke deelname of deelname via zoom:

    Als je je inschrijft, verklaar je je akkoord met de volgende annuleringsvoorwaarden:

     

    1. Doe je annulering zo snel mogelijk – dit kan je onnodige kosten besparen!
    2. annulering dient steeds via mail te gebeuren via info@breathworks.be – geen enkele andere vorm van annulering, zij het verbaal of telefonisch wordt aanvaard. Annulering via het contactformulier op deze website wordt ook niet aanvaard.
     Het niet betalen van het retraitegeld na een inschrijving is geen annulering!
    3. aan een annulering zijn de volgende kosten verbonden:
     1. annulering meer dan 2 maanden voor de start van de retraite: € 15 administratieve kost
     2. annulering meer dan 1 maand voor de start van de retraite: 1/4 van het door jou te betalen retraitebedrag met een minimum van €50
     3. annulering meer dan 2 weken voor de start van de retraite: 1/2 van het door jou te betalen retraitebedrag
     4. vanaf 7 dagen voor de start van de retraite is annulering niet meer mogelijk. Je betaalt het volledig door jou te betalen retraitebedrag.
    4. Je kan je altijd laten vervangen door iemand anders die deelneemt aan de retraite waarvoor jij bent ingeschreven. Hieraan zijn geen extra kosten verbonden.
    5. breathworks.be heeft de mogelijkheid de retraite niet te laten doorgaan indien hiervoor goede redenen zijn. Hiervan wordt je ten laatste 2 weken voor de start van de retraite verwittigd. Het door jou reeds betaalde retraitebedrag wordt in zo’n geval volledig terugbetaald.

     

    × Stel je vraag!