Vidyamala Burch

de basis van Breathworks

Levende ervaring.

 

Breathworks is ontstaan uit de levende ervaring van Vidyamala Burch. Op jonge leeftijd reeds kreeg zij te maken met chronische en blijvende rugpijn en ziekte na meerdere ongevallen. Uit haar persoonlijke zoektocht van verschillende decennia ontstond breathworks, ondertussen een internationaal gerespecteerde en aanwezige mindfulness traditie. Vidyamala is ook een erg gewaardeerde lerares binnen het boeddhisme.

  MBPM

  Binnen de mindfulness wereld bestaan er een aantal benaderingen. Zo heb je MBSR en MBCT als best gekende. Breathworks werkt volgens de MBPM benadering – Mindfulness Based Pain Management – op mindfulness gebaseerde benaderingen bij ziekte en pijn. Breathworks is gebaseerd op research in de praktijk en bevat ook sleutelelementen uit MBSR (Mindfulness-based stress reduction) en MBCT (Mindfulness-based Cognitive Therapy).

  De Breathworks MBPI benadering is ook van toepassing op stress en andere moeilijkheden (ziekte en pijn zijn uitermate stressvol dus de MBPI benadering dekt ook dit scala aan moeilijkheden). Voor mensen die niet te kampen hebben met ziekte en pijn krijgt dit vorm in de cursus ‘leven met stress’.

  Wereldwijd wordt Breathworks en de benadering van Vidyamala als toonaangevend beschouwd als het gaat over mindfulness in de context van (chronische) ziekte en pijn.

  Boeken.

   

  Vidyamala heeft 2 boeken geschreven. 
  ‘Living well with pain & illness’ is vertaald: ‘Aandacht voor pijn’.

   Ontmoet Vidyamala.

    

   Hoor Vidyamala aan het woord in een korte intro en een langer interview.

    Breathworks in België

    Sinds 2009 is de Breathworks benadering ook beschikbaar in België. In België vormt de vzw Breathworks.be het kernpunt van Breathworks. De vzw draagt de verantwoordelijkheid voor de inhoudelijk samenhang en ontwikkeling op Belgisch niveau, dit in samenspraak met de internationale Breathworks gemeenschap. De vzw brengt alle Belgische Breathworks trainers inhoudelijk samen en leidt nieuwe trainers op.

    Naast de activiteit als kernpunt voor Breathworks in België, biedt de vzw Breathworks.be zelf ook Breathworks training aan. Dit opleidingsaanbod vind je op deze website.

    Netwerk van trainers

    Breathworks bestaat uit een internationaal netwerk van gecertificeerde Breathworks trainers.
    Trainers volgen een grondige opleiding die hen ondersteunt in het opzetten en onderhouden van een eigen mindfulness en meditatie praktijk. Ze leren hoe ze mindfulness aan anderen kunnen aanleren in de context van ziekte, pijn en stress en leren hoe de specifieke Breathworks 8 weken programma’s te brengen.

    Van breathworks trainers wordt verwacht dat ze op actieve wijze een levende en zich steeds verder verdiepende persoonlijk mindfulness beoefening onderhouden, in context en in relatie tot breathworks. We gaan ook regelmatig na of trainers hiermee actief bezig zijn.

    Het breathworks mindfulness centrum Gent maakt deel uit van het internationale netwerk van Breathworks trainers.
    Wij zijn door het breathworks headoffice erkend als 'center of excellence'.

    Ons centrum

    Frederick Burvenichstraat 156
    9050 Gentbrugge (BE)

    Contact

    × Stel ons je vraag