mindfulness bij ziekte en pijn

mindfulness voor mensen die te kampen hebben met ziekte en pijn

Mindfulness bijĀ ziekte en pijn

Je bent niet je pijn.

In de 8-weken Breathworks cursus ā€˜leven met ziekte & pijnā€™ leer je een ruim scala mindfulnessvaardigheden om het lijden dat samengaat met aanhoudende pijn en/of een slechte gezondheid te verzachten, wat de diagnose ook moge zijn.

Elke week beoefen je nieuwe strategieƫn en benaderingen in de context van een warme en vriendelijke groep.

Breathworks heeft een jarenlange expertise in het aanbieden van het breathworks mindfulness programma dat speciaal ontwikkeld is voor mensen met ziekte en pijn ā€“ we bieden niet gewoon mindfulness, maar mindfulness die specifiek afgestemd is op de noden van mensen met ziekte en pijn, want die zijn toch vaak iets anders.

Je leert:

 • adem gewaarzijn
 • lichaamsgewaarzijn en ontspanning
 • zacht bewegen in gewaarzijn
 • training in hoe je met pijn, ziekte en vermoeidheid kan omgaan in het dagelijks leven
 • het terug ontdekken vanĀ het aangename in je ervaring ā€“ ook al ervaar je ongemak en pijn
 • het ontwikkelen van een breed perspectief op je situatie
 • de beoefening van mindfulness, dit omvat onder andere gewaarzijn van je ervaring van dat moment enĀ het cultiveren van vriendelijkheid ten aanzien van jezelf en empathie voor anderen
 • pacing of een mindfulness-ritme ā€“ dit laat je toe weg te groeien uit de onbehulpzame gewoonte van over je grenzen te gaan (als je je goed voelt) of net niet voldoende durven bewegen (als je je slecht voelt)

en nog veel meer …

we hielpen reeds mensen met:

 • cvs
 • chronische rugpijn
 • artritis
 • fibromyalgie
 • chronische vermoeidheid
 • post operatieve pijnen
 • kanker
 • zenuwaandoeningen
 • MS
 • de ziekte van Parkinson
 • en verscheidene andere types van ziekte of pijn

Veel van onze cursussen zijn ook geschikt voor zij die te maken hebben met stress-gerelateerde en andere condities die niet door fysieke symptomen worden gekenmerkt. De cursus ā€˜leven met stress en burnoutā€™ biedt in deze gevallen vaak een waardig alternatief.

Als je twijfelt of een cursus voor jou geschikt is, neem dan gerust contact met ons op.

ā€œDit heeft een grote verandering gebracht in mijn benadering van het leven van alledag. Misschien kan ik voor het eerst in mijn omgaan met de uitdagingen van het Ā leven in plaats van erop te reageren, uitdagingen die het leven aan ons allen onvermijdelijk zal bieden.ā€

Lt, beroepsadviseur

agenda & inschrijven ...

Principes

 

De benadering van Breathworks steunt op een aantal basisprincipes:

 • primaire versus secundaire pijn
 • mindfulness
 • het breathworks 5 stappen proces
mindfulness pijn en lijden
ī€·

primaire versus secundaire pijn

 

In deĀ cursus leer je het onderscheid maken tussen

primaire pijn
Dit zijn pijnlijke fysieke sensaties, mentale toestanden of stressvolle omstandigheden die op bepaalde momenten een deel van onze ervaring uitmaken.
Wij helpen je bij het vinden van manieren om die te aanvaarden.

secundaire pijn
Dit is de pijn die ontstaat door al onze reacties en weerstand op deze primaire moeilijke ervaringen, reacties zoals fysieke spanning, angst, negatieve gedachtepatronen, piekeren, jezelf verdoven, weglopen, ā€¦
Wij helpen je bij het verminderen of zelfs overwinnen van dit niveau van pijn. Dit zal de kwaliteit van je leven verbeteren, vaak op ingrijpende manier.

 

ī€·

mindfulness

 

De voornaamste manier waarop je de primaire pijn kan leren aanvaarden en de secundaire pijn achter kan laten is door de beoefening van mindfulness, door aanwezig en wakker te zijn in het leven van elk moment, zelf als het moeilijkheden bevat.

Door de beoefening van mindfulness krijg je meer keuze en vrijheid in hoe je met de dingen omgaat in plaats van op automatische manier te reageren. Je leert ook hoe je de verschillende aspecten van je leven in je ervaring kan ā€˜houdenā€™ en dit leidt tot een gebalanceerder en stabieler perspectief op het leven.

Bij het onderdeelĀ methodieken kan je ontdekken hoe we bij breathworks concreet mindfulness beoefenen.

 

mindfulness breathworks 5 stappen proces
ī€·

het 5 stappen proces

Het 5 stappen proces leert ons werken met 5 verschillende aspecten van mindfulness:

 • gewaarzijn: het aanwezig zijn in de gevoelde ervaring van elkĀ moment.
 • dichter bij het onaangename gaan: in plaats van ons gewoonte het onaangename weg te duwen, kunnen we ook leren het onaangename dat soms onvermijdelijk is, te aanvaarden.
 • het aangename opzoeken: bewust ons gewaarzijn brengen in de prettige ervaringen vanĀ elk moment. Vaak hebben we de gewoonte afgeleerd te genieten van alle kleine dingen die ons leven de moeite waard maken.
 • het groter vat of perspectief: een breed gewaarzijn waarin we onze hele ervaring kunnen leren omvatten, zowel het onaangename als het aangename. Dit gewaarzijn biedt ons een breed perspectief op zowel onszelf als de wereld.
 • keuze:Ā mindfulness geeft ons de ruimte op creatieve wijze te kiezen hoe we omgaan met wat zich in ons leven afspeelt, in plaats van het handelen volgens automatische gewoontes.

In een 8 weken cursus leren we je stap voor stap hoe je deze aspecten van mindfulness kunt beoefenen en een plaats geven in je leven.

Ā Methodieken

In de breathworks 8 weken training ā€˜leven met stress en burnoutā€™ ga je met de volgende mindfulness beoefeningen aan de slag:

ademgewaarzijn

We beginnen met het onderzoeken van onze ademhalingsgewoontes. Zo kunnen weĀ leren hoe we de natuurlijke ademhaling kunnen gebruiken als een hulp bij het omgaan met onze pijn, ziekte of stress.

We moedigen mensen aan om ademhalingsgewoontes te ontwikkelen waarbij we in onze ervaring ademen. We leren hoe we de ademhaling kunnen gebruiken om weerstand tegen pijn of ziekte te verzachten en spanning kunnen laten gaan.

bodyscan

De body scan helpt ons gewoontesĀ aan te kweken waarbij we ons gemakkelijker in ons lichaam voelen en meer gewaar zijn zijn van ons lichaam. We nemen een comfortabele houding aan (liggend of zittend) en gaan met ons gewaarzijn door het ganse lichaam.

We maken gebruik van de ademhaling als hulp bij het loslaten van gebieden van pijn en/of spanning.

bodyscancd-doos

een cd met begeleide meditaties helpt je om thuis de bodyscan te beoefenen

3 minuten ademruimte

Dit is een zeer doeltreffende wijze om terug naar een gewaarzijn van jezelf te gaan midden in het dagelijkse leven. We leren je hoe je een pauze van drie minuten kan nemen in gelijk welke activiteit waarmee je bezig bent. Je kan je gewaarzijn dan rustig laten rusten bij de ademhaling.

Dit kan een opvallend doeltreffende manier zijn om een gevoel van kalmte, vrede en aanwezigheid in je ervaring te brengen. Daarna kan je je, opgefrist en gefocused, weer richten op wat je aan het doen was.

meditatie op het gewaarzijn van de ademhaling

In deze meditatie beoefening richt je je diepgaander op de ademhaling dan je voorheen deed. Door deze beoefening leren we stil te zijn en te luisteren naar onszelf. We kunnen onze gedachten, gevoelens en sensaties zien komen en gaan, zonder ze als goed of slecht te beoordelen, zonder er ons mee te identificeren of ze weg te duwen, we laten ze gewoon zijn zoals ze zijn. Veranderingen die we zouden willen maken, gebeuren soms als we gewoonweg bij onze ervaring zijn zonder die op actieve wijze te proberen veranderen.

Het feit dat we ons van iets gewaar zijn, kan voldoende zijn om het te laten veranderen, zonder dat we ook maar iets hoeven te doen.

gewademhcd-doos

een cd met begeleide meditaties helpt je om thuis de bodyscan te beoefenen

 

meditatie op het vriendelijk gewaarzijn

Deze meditatie beoefening vormt in vele opzichten het hart van het Breathworks programma. We nemen eerst even de tijd om ons gewaar te zijn van de onaangename en de aangename aspecten van onze eigen ervaring in het huidige moment en vermijden daarbij het wegduwen van het pijnlijke enerzijds en het vastgrijpen van het plezierige anderzijds. Hierdoor kan een gevoel van zachte stabiliteit en kracht ontstaan.

We verruimen vervolgens ons veld van gewaarzijn zodat het andere mensen omvat en we reflecteren op alles wat we delen: de ademhaling, plezier, pijn en vele andere basis gemeenschappelijke menselijke ervaringen.

vriendcd-doos

een cd met begeleide meditaties helpt je om thuis de bodyscan te beoefenen

 

la condition humaine

We moedigen mensen aan om hun toestand als een gelegenheid aan te wenden om dieper in de toestand van het mens-zijn te kijken. Elk lichaam is onderworpen aan de ziekte en het verval dat gepaard gaat met ouder worden. We kunnen leren de fijne lijn te bewandelen tussen het onszelf helpen op elke mogelijke wijze enerzijds en het aanvaarden van de onvermijdelijke moeilijkheden van het leven anderzijds. Door dieper te kijken naar het mens-zijn kunnen we in het reine komen met onze eigen moeilijkheden en tegelijk ook empathie ontwikkelen voor anderen die lijden.

bewegen in gewaarzijn

Gewaarzijn beoefen je niet alleen op het meditatiekussen maar kan je –Ā Ā zoals de Boeddha het 2500 jaar geleden al aangafĀ Ā – al zittend, liggend, staand en lopend . We bewegen in gewaarzijn.

In de cursussenĀ nemen we wat zachte lichaamsoefeningen (gebaseerd op yoga en pilates) in het programma op. Deze zijn speciaal ontwikkeld voor Breathworks door een zeer ervaren yoga leraar. Ze zijn geschikt voor iedereen doordat zeĀ  heel gemakkelijk aan te passen zijn aan verschillende noden. Daardoor zijn ze geschikt zijn voor mensen die leiden aan een uiteenlopende waaier van fysieke condities. We bekijken waarom het belangrijk is het lichaam in een zo goed mogelijke conditie te houden en daardoor een cyclus van onbruik, verlies van functionaliteit en meer pijn en vermoeidheid te stoppen.

In de cursus ‘gelukkig leven met stress’ leren we je ook de loopmeditatie.

bewegenhandboek

in het handboek bij de cursus krijg je een gedetailleerde beschrijving van de liggende, staande en zittende bewegingen

Bij deelname aan de cursus ‘leven met ziekte en pijn’ ontvang je een handboek, oefenboek een set begeleide meditatie cd’s.

mindfulness bij stress en burnout

oefenboek (1)

3cd_icon

 

ā€œHet gaf me werktuigen waar ik steeds opnieuw en opnieuw naar terugkeer, als naar een toetssteenā€

 

SB, business consultant

 

ā€œIk kan je niet genoeg bedanken om me technieken aan te leren die ik mijn ganse leven zal hebben, die ik overal kan gebruikenā€

 

JS, artritis van de ruggengraat

×

Hallo!

Heb je een vraag? Stuur ze ons of email naar info@breathworks.be

× Stel ons je vraag!