Annuleringsvoorwaarden retraites

 

Als je je inschrijft, verklaar je je akkoord met de volgende annuleringsvoorwaarden:

 1. een inschrijving via mail voor een retraite geldt als een bindende inschrijving en zal op die manier behandeld worden
 2. Doe je annulering zo snel mogelijk – dit kan je onnodige kosten besparen!
 3. annulering dient steeds via mail te gebeuren via info@breathworks.be – geen enkele andere vorm van annulering, zij het verbaal of telefonisch wordt aanvaard. Annulering via het contactformulier op deze website wordt ook niet aanvaard.
  Het niet betalen van het retraitegeld na een inschrijving is geen annulering!
 4. aan een annulering zijn de volgende kosten verbonden:
  1. annulering meer dan 2 maanden voor de start van de retraite: kosteloos
  2. annulering meer dan 1 maand voor de start van de retraite: 1/6 van het door jou te betalen retraitebedrag met een minimum van €50
  3. annulering meer dan 2 weken voor de start van de retraite: 1/4 van het door jou te betalen retraitebedrag
  4. annulering binnen de laatste 2 weken voor de start van de retraite: de helft van het door jou te betalen retraitebedrag
  5. vanaf 5 dagen voor de retraite is annulering niet meer mogelijk. Je betaalt het volledig door jou te betalen retraitebedrag.
 5. Je kan je altijd laten vervangen door iemand anders die deelneemt aan de retraite waarvoor jij bent ingeschreven. Hieraan zijn geen extra kosten verbonden.
 6. bij een laattijdige betaling van het retraitegeld (betalingstermijn is vermeld in mail) kan je een extra administratieve kost aangerekend worden die tot 50 euro kan oplopen.
 7. breathworks.be heeft de mogelijkheid de retraite niet te laten doorgaan indien hiervoor goede redenen zijn. Hiervan wordt je ten laatste 2 weken voor de start van de retraite verwittigd. Het door jou reeds betaalde retraitebedrag wordt in zo’n geval volledig terugbetaald.
 8. het breathworks.be team behoudt zich het recht voor te bepalen wie een eenpersoonskamer krijgt. De personen in kwestie worden zo snel als mogelijk verwittigd over het al dan niet hebben van een eenpersoonskamer.
 9. Door het aangaan van een bindende inschrijving (zie punt 1) verklaar je je akkoord met alle hier beschreven voorwaarden.
× Stel je vraag!