De Breathworks beurs

voor wie het moeilijker heeft ...

De Breathworks beurs

Voor diegenen waarvoor de laagste bijdrage voor een 8 weken cursus nog te hoog is en die geen aanspraak kunnen maken op financiƫle ondersteuning vanuit een andere instantie of bron, is in bepaalde gevallen de toekenning van een beurs mogelijk.

Met een beurs wordt een deel van je inschrijvingsgeld betaald door het Breathworks beursfonds waardoor wat jij betaalt een stuk lager ligt.

Hoe werkt een beurs?

Als

  • de laagste bijdrage voor jou financieel niet haalbaar is
  • ook niet met een eventueel over langere periode gespreide betaling
  • je geen aanspraak kan maken op steun vanuit andere organisaties of mensen

dan kan je een beursaanvraag indienen bij Breathworks.be.

Als je aanvraag is ingediend, onderzoeken we of jouw aanvraag in aanmerking komt. Dit betekent dat we je ondermeer wat vragen zullen stellen om een beeld te krijgen van jouw huidige situatie.

Op basis van dit onderzoek wordt je beurs al dan niet toegekend en wordt bepaald hoe groot je beurs zal zijn.

Wie betaalt de beurs?

Het Breathworks beursfonds betaalt de beurzen die worden toegekend.

Het Breathworks beursfonds is een fonds dat uitsluitend wordtĀ gefinancierd door bijdragen van particulieren (vaak mensen die zelf een Breathworks cursus hebben gedaan) en geld dat de vzw Breathworks.be hiervoor reserveert.
Het Breathworks beursfonds krijgt geen overheidssteun.

Doordat het beursfonds beperkt is in omvang, worden beursaanvragen toegekend aan diegenen die het het meest nodig hebben.

Doe een beursaanvraag.

N

Stap 1

doe een online beursaanvraag

[si-contact-form form=’1′]

N

Stap 2

wij sturen je een formulier voor de beursaanvraag

N

Stap 3

stuur het ingevulde formulier terug naar ons

N

Stap 4

we bekijken jouw beursaanvraag en laten jou wat weten

×

Hallo!

Heb je een vraag? Stuur ze ons of email naar info@breathworks.be

× Stel ons je vraag!