winterretraite - details

Pel je eigen beeld van de spiegel af

winterretraite 2017 – alle details

thema

 

thema: pel je eigen beeld van de spiegel af

Elk van ons draagt een lading zelfbeelden met zich mee, manieren waarop we naar onszelf kijken. Misschien zien we onszelf als schuchter, sterk, jaloers, angstig, een helper, een dromer, een intellectueel of juist sterk emotioneel of … (vul gerust zelf in). Er kunnen heel wat redenen zijn waarom we op deze manier naar onszelf kijken – misschien was het ooit behulpzaam onszelf zo te zien, misschien kregen we dit beeld door hoe anderen naar onszelf keken of misschien hebben we dit aspect vaak in onszelf ontdekt en daaruit een zelfbeeld over ons gedestilleerd.

Zelfbeelden zijn op zich niet fout. Ze worden echter een probleem als we er ons heel erg sterk mee identificeren, als we gaan geloven dat wij zijn wat het zelfbeeld ons vertelt. In werkelijkheid echter verandert elk van ons van moment tot moment en kunnen we onszelf niet vatten in één of meerdere zelfbeelden; elk van ons is een steeds veranderd spectrum van mogelijkheden en kwaliteiten.

De beoefening van mindfulness toont ons – niet intellectueel maar in onze directe ervaring – dat wij veel meer zijn dan eender welk zelfbeeld. Mindfulness laat ons toe ons meer en meer te bevrijden van het geloof in beperkende zelfbeelden, onszelf te ontdekken in onze steeds veranderende veelzijdigheid!

Laten we onszelf afpellen van deze beelden!
Wie weet wat we ontdekken …

 

In deze retraite gaan we door de beoefening van mindfulness met dit thema aan de slag. In een afwisselend en ruimtelijk programma ontdekken we elk op ons eigen ritme, onder begeleiding, hoe dit thema zich vorm geeft in ons leven. Geen zorgen, we zitten niet de hele tijd in stilte op een meditatiekussen (alhoewel meditatie wel een belangrijk deel is) – mindfulness beoefenen kan op veel manieren.

Deze retraite is geschikt voor beginners en voor gevorderden. Je dient wel al ervaring te hebben met mindfulness. Er zullen in deze retraite ook periodes van stilte zijn.
Ook mensen met fysieke pijn of beperking zijn welkom op deze retraite. Iedereen volgt deze retraite op zijn of haar ritme volgens zijn of haar noden.
De retraite wordt begeleid door Bart Upekshadaka, Ellen Richters en Yvon Steenbergen.

praktisch

waar?

In het retraitecentrum metta vihara – in Hengstdijk, vlakbij Hulst.
max 22 deelnemers (team inbegrepen)

wanneer?

2 dagen: van vrijdag 1 dec (vanaf 17h) tot zondag 3 dec (tot ongeveer 16h)

deelnameprijs

2 dagen: € 145 + een zelf te bepalen gift

Je krijgt van ons een aantal door jou vrij te volgen suggesties voor een gift na inschrijving voor de retraite. De deelnameprijs volstaat om de kosten te dekken die we maken voor deze retraite. Met de gift ondersteun je de werking van de vzw breathworks.be.

Dit omvat:

 • jouw verblijf in het retraitecentrum metta vihara. De kamers zijn tweepersoonskamers. Elke kamer heeft een eigen badkamer.
 • lekkere vegetarische maaltijden
 • begeleiding door de Breathworks trainers

Er zijn een beperkt aantal éénpersoonskamers beschikbaar.
De éénpersoonskamers worden op aanvraag ter beschikking gesteld aan zij die die om medische redenen het meest nodig hebben. Het retraiteteam selecteert wie deze kamers het meest nodig heeft op basis van de verschillende ontvangen aanvragen.

inschrijven

Om je in te schrijven, verstuur je een mail naar info@breathworks.be.

Vermeld hierin:

 • je naam en voornaam
 • telefoonnummer en adres
 • ben je nog niet bekend bij breathworks.be laat ons dan even weten wat je ervaring is met mindfulness

 

inschrijvings- en annuleringsvoorwaarden

 

 • een inschrijving via mail voor een retraite geldt als een bindende inschrijving en zal op die manier behandeld worden
 • annulering dient steeds schriftelijk te gebeuren via info@breathworks.be – geen enkele andere vorm van annulering, zij het verbaal of telefonisch wordt aanvaard
  het niet betalen van het retraitegeld na een bindende inschrijving is geen annulering!
 • annulering gebeurt bij voorkeur zo snel mogelijk, hieraan kunnen immers kosten verbonden zijn
 • aan een annulering zijn de volgende kosten verbonden:
  • annulering meer dan 2 maanden voor de start van de retraite: kosteloos
  • annulering meer dan 1 maand voor de start van de retraite: 50 euro
  • annulering meer dan 2 weken voor de start van de retraite: 100 euro
  • annulering binnen de laatste 2 weken voor de start van de retraite: de helft van het door jou te betalen retraitebedrag
  • vanaf de dag voor de retraite is annulering niet meer mogelijk. Je betaalt het volledig door jou te betalen retraitebedrag
 • bij een laattijdige betaling van het retraitegeld kan je een extra administratieve kost aangerekend worden die tot 50 euro kan oplopen.
 • breathworks.be heeft de mogelijkheid de retraite niet te laten doorgaan indien hiervoor goede redenen zijn. Hiervan wordt je ten laatste 2 weken voor de start van de retraite verwittigd. Het door jou reeds betaalde retraitebedrag wordt in zo’n geval terugbetaald.
 • het breathworks.be team behoudt zich het recht voor te bepalen wie een eenpersoonskamer krijgt. De personen in kwestie worden zo snel als mogelijk verwittigd over het al dan niet hebben van een eenpersoonskamer.
 • Door het aangaan van een bindende inschrijving (zie punt 1) verklaar je je akkoord met alle hier beschreven voorwaarden.
× Stel je vraag!