Selecteer een pagina

zomerretraite - details

zomerretraite 2017 – alle details

thema

 

thema: creatief mindful

Mindfulness is creativiteit: we zitten door onze beoefening steeds minder vast in beperkende gewoontes. Er ontstaat in ons een steeds grotere ruimte waarin we creatief en uniek kunnen omgaan met wat in ons leven gebeurt.
In deze retraite reiken mindulness en creativiteit elkaar ook letterlijk de hand. Je krijgt uiteraard de kans om mindfulness te beoefenen op het meditatiekussen maar het kan ook in andere creatieve uitingen zoals fotografie, schrijven en tekenen …
Yvon Steenbergen is fotografe – Ellen Richters werkt op en met papier / schrijven, tekenen, collages – Bart Upekshadaka is de meditatieleraar van dienst. Met z’n drieën geven we vorm aan een retraite die je zelf vorm geeft naargelang je eigen temperament en noden. Je kan veel mediteren, creatief zijn met de camera of op papier – jij geeft het vorm. Wij bieden een raamwerk waarin alles in één geheel samenvloeit.
Deze retraite is geschikt voor beginners en voor gevorderden. Je dient wel al ervaring te hebben met mindfulness. Er zullen in deze retraite ook periodes van stilte zijn.
Ook mensen met fysieke pijn of beperking zijn welkom op deze retraite. Iedereen volgt deze retraite op zijn of haar ritme volgens zijn of haar noden.
De retraite wordt begeleid door Bart Upekshadaka, Ellen Richters en Yvon Steenbergen.

praktisch

waar?

In het retraitecentrum metta vihara – in Hengstdijk, vlakbij Hulst.

wanneer?

2 dagen: van vrijdag 18 aug (vanaf 17h) tot zondag 20 aug (tot ongeveer 16h)

of

5 dagen: van vrijdag 18 aug (vanaf 17h) tot woensdag 23 aug (tot ongeveer 15h)

deelnameprijs

2 dagen: € 140 + een zelf te bepalen gift

5 dagen: € 350 + een zelf te bepalen gift

Je krijgt van ons een aantal door jou vrij te volgen suggesties voor een gift na inschrijving voor de retraite. De deelnameprijs volstaat om de kosten te dekken die we maken voor deze retraite. Met de gift ondersteun je de werking van de vzw breathworks.be.

Dit omvat:

 • jouw verblijf in het retraitecentrum metta vihara. De kamers zijn tweepersoonskamers. Elke kamer heeft een eigen badkamer.
 • lekkere vegetarische maaltijden
 • begeleiding door de Breathworks trainers

Er zijn een beperkt aantal éénpersoonskamers beschikbaar.
De éénpersoonskamers worden op aanvraag ter beschikking gesteld aan zij die die om medische redenen het meest nodig hebben. Het retraiteteam selecteert wie deze kamers het meest nodig heeft op basis van de verschillende ontvangen aanvragen.

Er zijn een beperkt aantal mogelijkheden voor kampeerders.

inschrijven

Om je in te schrijven, verstuur je een mail naar info@breathworks.be.

Vermeld hierin:

 • je naam en voornaam
 • telefoonnummer en adres
 • of je voor de 2 of 5 dagen retraite wenst in te schrijven
 • ben je nog niet bekend bij breathworks.be laat ons dan even weten wat je ervaring is met mindfulness

 

inschrijvings- en annuleringsvoorwaarden

 

 • een inschrijving via mail voor een retraite geldt als een bindende inschrijving en zal op die manier behandeld worden
 • annulering dient steeds schriftelijk te gebeuren via info@breathworks.be – geen enkele andere vorm van annulering, zij het verbaal of telefonisch wordt aanvaard
  het niet betalen van het retraitegeld na een bindende inschrijving is geen annulering!
 • annulering gebeurt bij voorkeur zo snel mogelijk, hieraan kunnen immers kosten verbonden zijn
 • aan een annulering zijn de volgende kosten verbonden:
  • annulering meer dan 2 maanden voor de start van de retraite: kosteloos
  • annulering meer dan 1 maand voor de start van de retraite: 50 euro
  • annulering meer dan 2 weken voor de start van de retraite: 100 euro
  • annulering binnen de laatste 2 weken voor de start van de retraite: de helft van het door jou te betalen retraitebedrag
  • vanaf de dag voor de retraite is annulering niet meer mogelijk. Je betaalt het volledig door jou te betalen retraitebedrag
 • bij een laattijdige betaling van het retraitegeld kan je een extra administratieve kost aangerekend worden die tot 50 euro kan oplopen.
 • breathworks.be heeft de mogelijkheid de retraite niet te laten doorgaan indien hiervoor goede redenen zijn. Hiervan wordt je ten laatste 2 weken voor de start van de retraite verwittigd. Het door jou reeds betaalde retraitebedrag wordt in zo’n geval terugbetaald.
 • Tot 15 juni krijgen alle inschrijvingen voor de 5 dagen retraite voorrang op de inschrijvingen voor 2 dagen.
 • het breathworks.be team behoudt zich het recht voor te bepalen wie een eenpersoonskamer krijgt. De personen in kwestie worden zo snel als mogelijk verwittigd over het al dan niet hebben van een eenpersoonskamer.
 • Door het aangaan van een bindende inschrijving (zie punt 1) verklaar je je akkoord met alle hier beschreven voorwaarden.
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com